Đầu 3 câm đánh con gì, số mấy

Đầu 3 câm đánh con gì, số mấy